Het opstellen van een arbeidscontract is een onmisbare stap bij het aannemen van nieuw personeel. Het contract vormt namelijk de juridische basis voor de arbeidsrelatie en legt de rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer vast. Het is daarom belangrijk dat een arbeidscontract goed wordt opgesteld, om zo eventuele toekomstige (juridische) problemen te voorkomen. Daarom hebben we in deze blog alle onderdelen van een arbeidscontract op een rijtje gezet. 

1. Identificatie van partijen

Allereerst is het van belang dat beide partijen geïdentificeerd worden, zodat het voor iedereen duidelijk is wie het contract ondertekent. Het contract moet daarom de volledige namen en contactgegevens van zowel de werkgever als de werknemer bevatten. Dit omvat ook de locatie van het bedrijf, en, indien van toepassing, andere relevante details zoals het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel. 

2. Functie en taken

Om eventuele verwarring te voorkomen, is een nauwkeurige omschrijving van de functie en de bijbehorende taken van de werknemer cruciaal. Op deze manier is het voor de werknemer duidelijk wat er van hem / haar verwacht wordt, en weet de werkgever ook precies waarom hij iemand heeft aangenomen. Natuurlijk kunnen taken altijd veranderen, maar hier moet op z’n minst een algemene beschrijving staan.

3. Arbeidsduur en werktijden

In het contract moet vastgelegd worden voor hoeveel uur de werknemer aangenomen wordt. Dit wordt uitgedrukt in het aantal te werken uren per week. Daarnaast moeten ook de werktijden vermeld worden en de arbeidsduur van het contract. Indien gewenst en nodig, kunnen bij dit gedeelte ook afspraken gemaakt worden over het werken van overuren, flexibele werktijden, en eventuele ploegendiensten. 

4. Salaris en vergoedingen

Op basis van de bovengenoemde werktijden, moet het contract het afgesproken salaris vermelden. Hierbij moeten ook details vermeld worden over de frequentie van betalingen en eventuele toeslagen, bonussen, en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

5. Vakantiedagen en verlof

Iedereen heeft recht op een bepaald aantal vakantiedagen en verlof. Hoeveel dit er zijn moet worden vastgelegd in het contract. Het is belangrijk dat het aantal vakantiedagen en de regeling voor verlof (bijvoorbeeld ouderschapsverlof en calamiteitenverlof) duidelijk worden beschreven, inclusief de procedure voor het aanvragen van dit verlof. Op deze manier kan eventuele toekomstige verwarring vermeden worden. 

6. Opzegtermijn en beëindiging

Hoewel het natuurlijk verwacht wordt dat een contract voor een lang termijn getekend wordt, is het altijd mogelijk dat deze vroegtijdig beëindigd wordt. Een arbeidsovereenkomst moet daarom de opzegtermijn voor zowel de werkgever als de werknemer bevatten. Daarnaast moeten ook de voorwaarden voor het beëindigen, inclusief eventuele proeftijd, worden vastgelegd. 

Het is mogelijk om een arbeidsovereenkomst zo kort of lang te maken als dat je zelf wilt, maar de bovengenoemde punten moeten in ieder geval inbegrepen zijn. Op deze manier zorg je voor een juridisch waterdicht contract dat de belangen van beide partijen behartigt. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Het opstellen van een arbeidsovereenkomst kan namelijk flink wat tijd kosten. Het kan daarom voordelig zijn om hiervoor een externe partij in te schakelen. Laat bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst opstellen door VeiligDoen. Zij zullen ervoor zorgen dat alle nodige informatie in het contract staat, zodat jij je volledig kan focussen op het vinden van de juiste werknemer.